AGAM

QUI SOM?

AGAM és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, que té com a fi ajudar les persones adultes amb malaltia mental a arribar a una vellesa amb qualitat de vida, respectant la seva identitat i idoneïtat. Fomentar la formació dels professionals de l’àmbit sociosanitari, la creació de projectes innovadors en el sector de la Dependència i consultoria a residències, famílies i organismes interessats en la Salut Mental.

Neix de la il·lusió i perseverança de professionals de sector assistencial, per ajudar a millorar la qualitat de vida de totes les persones que pateixen algun trastorn mental.

VISIÓ:

AGAM és una entitat d’iniciativa social sense ànim de luc at adulta i posterior vellesa, a ser reconegudes les seves necessitats. Això representa el poder viure en un entorn normalitzat, on l’aspecte diferencial de la seva manera de pensar i sentir, sigui comprès i acceptat.

MISSIÓ:

La missió de AGAM és que es reconegui la necessitat de crear nous models d’atenció que donin resposta a les necessitats que requereixen les persones adultes amb malaltia mental i treballar per al desenvolupament dels mateixos.

Per a això, és imprescindible una formació de personal assistencial especialitzada., Col·laboració amb les Residències i Centres d’Atenció Mental mitjançant la nostra Consultoria, oferint els nostres coneixements i experiència i ajudant així mateix a familiars en el seu dia a dia.


ELS NOSTRES OBJECTIUS:

Formació especialitzada:

La situació actual de la Salut Mental, recomana impulsar una formació des d’un model centrat en la persona, en la seva autonomia i els seus drets; prioritzar la qualitat de la formació i qualificació dels recursos humans al servei de l’atenció a la salut mental en el cas dels professionals sanitaris, infermeria i auxiliars d’infermeria en salut mental.

Continuar llegint

Proyecte SURYA:

Al llarg d’aquests anys AGAM ha constatat les dificultats de convivència entre les persones que pateixen de malalties mentals i altres persones que han de conviure amb ells en el mateix Centre, Residència, etc.

Continuar llegint

Plataforma digital:

Promoure una plataforma digital per difondre el coneixement del sector de la gent gran amb malaltia mental. Difondre els nostres cursos especialitzats en malaltia mental, conferències en general sobre la salut mental, debats així com proporcionar serveis de consultoria i supervisió de casos, en ajuda a centres, residències, famílies, etc.

Continuar llegint


CONSULTORIA I ASSESSORAMENT

AGAM ofereix serveis de consultoria i seguiment als centres que compten amb unitats de convivència de persones grans amb malalties mentals, i els guia sobre les activitats a desenvolupar amb aquestes persones: Protocols d’actuació, guies, etc ..

Continuar llegint