CONSULTORIA I ASSESORAMENT

AGAM ofereix els serveis de consultoria i seguiment als centres que disposen d’Unitats de Convivència de persones grans amb malaltia mental, i orientar-los sobre les activitats a desenvolupar amb aquestes persones. Consultoria via mail: amb respostes per part dels nostres professionals, etc.

Aquest seguiment permet que tant el personal del Centre, com els propis residents, se sentin recolzats dia a dia en la seva convivència amb altres persones.