CONSULTORIA I ASSESSORAMENT

AGAM ofereix serveis de consultoria i seguiment als centres que compten amb unitats de convivència de persones grans amb malalties mentals, i els guia sobre les activitats a desenvolupar amb aquestes persones: Protocols d’actuació, guies, etc ..

Aquest seguiment permet tant a el personal de el Centre, com als propis residents, sentir-se recolzats dia a dia en la seva convivència amb altres persones. Així mateix el nostre assessorament s’ofereix a les famílies i organismes que necessitin els nostres serveis.

En l’àmbit específic de la intervenció social i del tercer sector, afegim que l’activitat de CONSULTORIA està, en el nostre entorn proper, en els seus primers passos. Per això, AGAM amb professionals especialistes en els diferents serveis en Salut Mental, pot oferir:

  • Elaboració de projectes en salut Mental.
  • Acompanyament i Assessorament a centres en les seves Unitats de Convivència amb malalts mentals.
  • Acompanyament o Assessorament en processos de planificació, decisió o avaluació per al sector social.
  • Desenvolupament i millora de processos i sistemes de gestió.
  • Diagnòstics, planificació i realització d’accions en el camp de la formació adreçada a treballadors/es de Salut mental.
  • Valoració del grau de dependència per professionals reconeguts.
  • Informació a les famílies sobre recursos en salut mental.
  • Informació de tràmits a través del nostre Departament Jurídic sobre salut mental en general de totes les edats.
  • etc. etc.

VALORACIONS

Els nostres professionals estan capacitats per valorar el grau de dependència de la persona, per optar als serveis que la Llei de dependència ofereix.