ELS NOSTRES OBJECTIUS

Formació especialitzada:

La situació actual de la Salut Mental, recomana impulsar una formació des d’un model centrat en la persona, en la seva autonomia i els seus drets; prioritzar la qualitat de la formació i qualificació dels recursos humans al servei de l’atenció a la salut mental en el cas dels professionals sanitaris, infermeria i auxiliars d’infermeria en salut mental.

En el nostre sector de la salut mental són molts els professionals: Metges psiquiatres, Metges d’atenció primària, Psicoterapeutes, Psicòlegs clínics, personal d’infermeria de salut mental, Treballadors socials, Terapeutes ocupacionals, etc. però també hi ha les Auxiliars, Gerocultors/es, Cuidadors/es, etc. no considerades com a personal sanitari i amb unes titulacions no reconegudes dins el marc acadèmic.

Projecte SURYA:

Al llarg d’aquests anys AGAM ha constatat les dificultats de convivència entre les persones que pateixen de malalties mentals i altres persones que han de conviure amb ells en el mateix Centre, Residència, etc.

Des AGAM estem convençuts que la creació d’un nou servei residencial especialitzat i adaptat a les necessitats d’aquestes persones, millorarà la seva situació, tractament, i a el mateix temps també millorarà la situació de la resta de les persones que conviuen amb ells.

Per tot, AGAM ha efectuat EL PROJECTE SURYA basant-se en UNITATS DE CONVIVÈNCIA i en el model de “Atenció integral centrat en la persona”, a partir del qual s’aconsegueixen millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona; partint del respecte ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació. Així mateix el seguiment i avaluació del mateix.

La situació actual de la Salut mental requereix un canvi en les relacions entre les persones amb problemes de salut mental i els professionals dels àmbits de salut i social i més col·laboració entre tots dos.

Plataforma digital:

Promoure una plataforma digital per difondre el coneixement del sector de la gent gran amb malaltia mental. Difondre els nostres cursos especialitzats en malaltia mental, conferències en general sobre la salut mental, debats així com proporcionar serveis de consultoria i supervisió de casos, en ajuda a centres, residències, famílies, etc.

Crear debats on es plantejaran casos que actualment i amb la pandèmia estan sorgint, conferències sobre el coneixement i possibles solucions als problemes que planteja el món sencer sobre la Salut Mental.

Donar veu a la nostra Consultoria en supervisió de casos i seguiment a les famílies.