QUI SOM

ASSOCIACIÓ D’AJUDA A GENT GRAN AMB MALALTIA MENTAL, AGAM, és una nova entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, que té com a fi ajudar les persones grans amb malalties mentals, mitjançant formació de professionals de  l’àmbit sociosanitari i la creació de projectes innovadors en el sector de la Dependència. Neix de la il·lusió  i perseverança de professionals del sector assistencial, per ajudar a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.

VISIÓ

La visió de l’associació AGAM és la de retornar a la gent gran amb malaltia mental el dret a tenir ànima. Això representa el poder viure en un ambient normalitzat, on l’aspecte diferencial de la seva manera de pensar i sentir, sigui comprès i acceptat.

MISSIÓ

La missió de AGAM és que es reconegui la necessitat de crear nous models d’atenció que donin resposta a les necessitats que pateixen les persones grans amb malaltia mental i treballar per al desenvolupament dels mateixos. Per a la formació del personal, i mitjançant consultoria, donar resposta a centres i professionals.