Consultoria i assessorament

CONSULTORIA

En l’àmbit específic de la intervenció social i del tercer sector, afegim que l’activitat de consultoria està, al nostre entorn proper, als primers passos. Per tot això,

AGAM ofereix els seus serveis de consultoria i seguiment a Centres que compten amb Unitats de Convivència de gent gran amb malaltia mental i els guia sobre les activitats a desenvolupar amb aquestes persones:

 • Protocols d’actuació, guies etc.,
 • Processos de planificació i sistemes de gestió
 • Etc.

Aquest acompanyament permet tant al personal del Centre, com als mateixos residents, sentir-se recolzats dia a dia en la seva convivència amb altres persones. Així mateix, el nostre assessorament s’ofereix a les famílies i organismes que necessitin els nostres serveis.

ASSESORAMENT

 • Llei de Dependència:

  • Diagnòstics i valoració del grau de dependència per professionals.
  • Assessorament a les famílies sobre els recursos en salut mental.
  • Assessorament pel que fa a serveis subvencionats per Llei de Dependència.

  Serveis Jurídics:

  • Voluntats Anticipades o Testament Vital. És el document mitjançant una persona expressa la seva voluntat i dona instruccions al personal sanitari sobre el tipus de cura i tractament que desitja rebre o prescindir-ne.
  • Guarda de Fet. És la persona física o jurídica que té cura d’una persona que necessita suport a l’exercici de la seva capacitat jurídica.
  • Assessorament jurídic sobre els drets de les persones amb discapacitat.
  • Etc.

Valoracions

Els nostres professionals estan capacitats per a valorar el grau de dependència de la persona, per a optar als serveis que la Llei de dependència ofereix.

8 anys d'experiència

5 Valoració de professionals

Opinions d'usuaris

Suport en tot moment