Els nostres objectius

Objetius principals:

  • Donar veu a totes aquestes persones amb malaltia mental que tinguin un envelliment digne i d’acord amb les necessitats.
  • Defensar els drets de les persones amb malaltia mental i la promoció de l’autonomia personal.
  • Sensibilitzar els ens públics, les organitzacions socials i la societat en general, sobre la problemàtica i les necessitats d’aquestes persones.
  • Promoure una formació especialitzada en salut mental.
  • Col·laborar en projectes amb les administracions locals i generals, atesa la nostra experiència en el sector sociosanitari.
  • Creació d’una Plataforma digital, per impartir els nostres cursos especialitzats en salut mental, amb professionals del sector: Psiquiatres, psicòlegs, etc.
  • Xarxes socials, estendre els nostres coneixements per tal de donar a conèixer la malaltia mental, debats, etc.

Formació especialitzada:

La situació actual de la Salut Mental, recomana impulsar una formació des d’un model centrat en la persona, en la seva autonomia i els seus drets; prioritzar la qualitat de la formació i qualificació dels recursos humans al servei de l’atenció a la salut mental en el cas dels professionals sanitaris, infermeria i auxiliars d’infermeria en salut mental.

 

Plataforma digital:

Un objectiu molt important per a l’ASSOCIACIÓ D’AJUDA A PERSONES ADULTES AMB MALALTIA MENTAL (AGAM), és promoure una plataforma digital mitjançant la qual puguem difondre els nostres cursos a tot el territori espanyol, així com el coneixement de les malalties mentals sense l’estigma d’aquestes.

Crear debats on es plantegessin casos que actualment i amb la pandèmia estan sorgint, conferències sobre el coneixement i possibles solucions als problemes que planteja el món sencer sobre la Salut Mental.

Donar veu a nostra Consultoria en supervisió de casos i seguiment a les famílies.