Els nostres objectius

Objetius principals:

  • Donar veu a totes les persones que pateixen una malaltia mental, ja siguin joves o persones que arriben a la vellesa, perquè tinguen una qualitat de vida digna.
  • Defensar els drets de les persones amb malaltia mental.
  • Sensibilitzar els ens públics, organitzacions socials i la societat en general sobre la problemàtica i recursos per a tota persona que pateix una malaltia mental.
  • Col·laborar en projectes amb les administracions locals i generals, atesa la nostra experiència en el sector sociosanitari.
  • Aconseguir que els nostres cursos especialitzats en salut mental siguin impartits des d’una
  • Plataforma digital i aconseguir una difusió més àmplia a tot el territori espanyol.
  • Xarxes socials, estendre els nostres coneixements per tal de donar a conèixer la malaltia mental en debats, entrevistes, etc.

Formació especialitzada

La situació actual de la Salut Mental, recomana impulsar una formació des d’un model centrat en la persona, en la seva autonomia i els seus drets; prioritzar la qualitat de la formació i qualificació dels recursos humans al servei de l’atenció a la salut mental en el cas dels professionals sanitaris, infermeria i auxiliars d’infermeria en salut mental.

 

Plataforma digital:

Un objectiu molt important per a l’ASSOCIACIÓ D’AJUDA A PERSONES ADULTES AMB MALALTIA MENTAL (AGAM), és promoure una plataforma digital mitjançant la qual puguem difondre els nostres cursos a tot el territori espanyol, així com el coneixement de les malalties mentals sense l’estigma d’aquestes.

Crear debats on es plantegessin casos que actualment i amb la pandèmia estan sorgint, conferències sobre el coneixement i possibles solucions als problemes que planteja el món sencer sobre la Salut Mental.

Donar veu a nostra Consultoria en supervisió de casos i seguiment a les famílies.