Què fem?

CONSULTORIA

En l’àmbit específic de la intervenció social i del tercer sector, afegim que l’activitat de consultoria està, al nostre entorn proper, als primers passos. Per tot això,

AGAM ofereix els seus serveis de consultoria i seguiment a Centres que compten amb Unitats de Convivència de gent gran amb malaltia mental i els guia sobre les activitats a desenvolupar amb aquestes persones:

 • Protocols d’actuació, guies etc.,
 • Processos de planificació i sistemes de gestió
 • Etc.

Aquest acompanyament permet tant al personal del Centre, com als mateixos residents, sentir-se recolzats dia a dia en la seva convivència amb altres persones. Així mateix, el nostre assessorament s’ofereix a les famílies i organismes que necessitin els nostres serveis.

ASSESORAMENT

 • Llei de Dependència:

  • Diagnòstics i valoració del grau de dependència per professionals.
  • Assessorament a les famílies sobre els recursos en salut mental.
  • Assessorament pel que fa a serveis subvencionats per Llei de Dependència.

  Serveis Jurídics:

  • Voluntats Anticipades o Testament Vital. És el document mitjançant una persona expressa la seva voluntat i dona instruccions al personal sanitari sobre el tipus de cura i tractament que desitja rebre o prescindir-ne.
  • Guarda de Fet. És la persona física o jurídica que té cura d’una persona que necessita suport a l’exercici de la seva capacitat jurídica.
  • Assessorament jurídic sobre els drets de les persones amb discapacitat.
  • Etc.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

La situació actual de la Salut Mental, recomana impulsar una formació des d’un model centrat en la persona, en la seva autonomia i els seus drets; prioritzar la qualitat de la formació i qualificació dels recursos humans al servei de l’atenció a la salut mental en el cas dels professionals sanitaris, infermeria i auxiliars d’infermeria en salut mental.

Valoracions

Els nostres professionals estan capacitats per a valorar el grau de dependència de la persona, per a optar als serveis que la Llei de dependència ofereix.

8 anys d'experiència

5 Valoració de professionals

Opinions d'usuaris

Suport en tot moment

Projectes

PROJECTE SURYA

Al llarg d’aquests anys AGAM ha constatat les dificultats de convivència entre les persones que pateixen de malalties mentals, Alzheimer i persones vàlides ingressades en un mateix centre, residència, etc.

 

Des AGAM estem convençuts que la creació d’un nou servei residencial especialitzat i adaptat a les necessitats d’aquestes persones, millorarà la seva situació, tractament, i a el mateix temps també millorarà la situació de la resta de les persones que conviuen amb ells.

 

Per tot, AGAM ha efectuat EL PROJECTE SURYA basant-se en UNITATS DE CONVIVÈNCIA i en el model de “Atenció integral centrat en la persona”, a partir del qual s’aconsegueixen millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona ; partint del respecte ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències i comptant amb la seva participació. Així mateix el seguiment i avaluació del mateix.

 

La situació actual de la Salut mental en persones adultes i ja majors, requereixen canvis de models, una atenció integral i integradora dels Departaments de Salud i Serveis Socials i possiblement un nou servei a la Cartera de Serveis Socials

LA SALUT MENTAL I LA SEVA TRANSFORMACIÓ

 

La societat en general no accepta molt bé la malaltia mental, ni a les persones que la pateixen. Els mitjans de comunicació, no afavoreixen precisament a facilitar la seva acceptació. Per tot això, és molt fàcil que moltes persones no es reconeguin en una depressió o les seves ansietats, perquè això significa poca comprensió i l’etiqueta de malalt/a mental.

Per què la societat veu altres malalties normals i a la malaltia mental se li té por i rebuig? Potser és al desconegut. La mitologia, l’art, els dibuixos no han contribuït precisament a normalitzar-la. És molt lamentable que hagi estat una epidèmia la que ha posat sobre la taula dels governants el greu problema que existia, existeix i seguirà, perquè aquesta és una malaltia que la societat ha d’acceptar, comprendre i ajudar.

PROGRAMES D’AJUDA

 

Hort Teràpia.

 

Què és l’hort teràpia? Aquest nom s’ha donat a l’acte de cultivar un hort amb objectius terapèutics. L’horticultura, més que com a expressió, serveix com a via d’escapament, com a temps de qualitat per passar amb un mateix practicant la consciència de l’aquí i ara, així com la via per desenvolupar l’autoestima i una llarga llista d’aptituds.

Beneficis de l’horticultura:

 • Sensació de Calma: Especialment si és de dimensions reduïdes, és una activitat relaxant i se sol fer de forma calmada, aportant una sensació de relaxació, especialment si es fa en solitari.
 • Il·lusió: Lligada a la paciència, cultivar t’aporta il·lusió del dia a dia, ja que vas veient els progressos de les plantetes.

És clar que aquests i altres beneficis li venen bé a qualsevol, però especialment a les persones amb malaltia mental.

Treballar en un hort alleuja el cervell i ajuda el cos a calmar-se, i distreu el pacient d’estat de patiment o agitació. Es crea un parèntesi temporal d’assossec i d’esperança que millora l’estat mental i emocional.

En persones amb malaltia mental, el cultiu de l’hort, encara que sigui petitó en residències, els aporta millores físiques quant a mobilitat i habilitats manuals, millores emocionals gràcies a les responsabilitats i ser una pràctica que propicia la calma, l’autoestima i propicia millores socials .