Transparència

VALORS

 

Respecte: Tota persona amb malaltia mental té dret que es respecti la seva integritat física i mental en igualtat de condicions amb les altres. Evitar les ofenses i les ironies; no deixar que la violència es converteixi en el medi per imposar criteris. El respecte coneix l’autonomia de cada ésser humà i accepta el dret a ser diferent.

Professionalitat: La nostra manera de desenvolupar les activitats a la feina són el compromís, responsabilitat i eficiència, utilitzant les eines d’una formació específica, i respectant les pautes preestablertes socialment i al lloc de treball.

Transparència: Honradesa en totes les nostres gestions i els nostres comportaments.

Implicació: La implicació de tots els membres d’AGAM en els projectes pot ser mesurada amb alguns dels factors següents: Nivell de coneixement, comprensió i assimilació processos, objectius i responsabilitats. Nivell de participació activa i sostinguda.

Solidaritat: Tots actuem en comú per aportar solucions i respondre, orientar o assessorar les necessitats que sorgeixen dia a dia.

ORGANIGRAMA

MEMÒRIES